• کاربرد مدل سازی عددی در تعیین ضریب دبی در سرریزهای کناری منقاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 745
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سرریزهای کناری از سازه های مهم هیدرولیکی هستند که در کنار کانال و به موازات آن نصب شده و برای انحراف جریان از کانال اصلی به کانال انحرافی مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزهای کناری کاربردهای فراوانی دارند از آن جمله می توان به انتقال آب از کانال اصلی به کانال های فرعی در سیستم های آبیاری و زهکش، کنترل سیلاب و جمع آوری آبهای سطحی اشاره کرد. مطالعات زیادی در ارتباط با سرریزهای مستطیلی کناری وجود دارد. اما در ارتباط با فرم های دیگر سرریز نظیر سرریزهای منقاری بررسی جامع و شناخته شده ای صورت نگرفته است. در این تحقیق به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای کناری منقاری با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی و بهره گیری از روش عددی حجم محدود پرداخته شده است. هدف از این تحقیق بدست آوردن ارتباط ضریب دبی جریان با پارامترهای موثر بر اساس نتایج آزمایشگاهی و با بهره گیری از روش حجم محدود است. نتایج نشان می دهند که با انتخاب صحیح پارامترهای موثر بر ضریب دبی و کالیبره کردن نرم افزارهای مدل سازی جریان، مدل سازی عددی با تقریب بسیار خوبی بر مدل آزمایشگاهی منطبق می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها