• مروری بر روش فازی و کاربرد آن در مسائل مدیریت منابع آب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   روش های مبتنی بر تئوری امکان به عنوان مهم ترین روش های مدیریت منابع آب مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. مدیریت منابع آب به مسائلی مانند تخصیص آب، توسعه ظرفیت، بهره برداری از مخازن، ذخیره، آبدهی مخزن و کنترل کیفیت آب می پردازد. برای حل چنین مسائلی در شرایط عدم قطعیت می توان از روش های فازی از جمله رگرسیون فازی، طبقه بندی فازی، کنترل فازی، ایجاد سیستم های استنتاج فازی، بهینه سازی و مدل سازی براساس پارامترهای فازی و برنامه ریزی خطی و غیرخطی فازی استفاده کرد. در این مطالعه براساس مطالعات پیشین به کاربرد برخی از روش های فازی در حل مسائل مدیریت آب در شرایط عدم قطعیت و همچنین به مقایسه ی نتایج روش های فازی و غیرفلزی پرداخته شده است. مقایسه ی نتایج نشان می دهد که روش های غیرفازی در برخی موارد منجر به استنتاج نادرست و یا حذف جواب های صحیح می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها