• اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوسینتتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 721
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با اعمال نیروهای بزرگ بر پی های سطحی که به فاصله کم نسبت به هم بنا شده اند، پدیده تداخل در رفتار پی ها رخ داده و مهمترین تأثیر این پدیده، تغییر در ظرفیت باربری پی می باشد. با توجه به پیشرفت های علم ژئوتکنیک و توسعه فزاینده استفاده از ژئوسینتتیک ها در تسلیح خاک، رفتار پی های سطحی متداخل را می توان تا حد قابل قبولی بهبود بخشید. علی رغم اینکه پی دایرهای برای سازه های با تقارن محوری بسیار مناسب و اقتصادی می باشد اما مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. در این مطالعه رفتار شالوده های سطحی دایره ای متداخل مستقر بر خاک مسلح با ژئوگرید بررسی شده و صحت مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی کنترل گردیده است. اثر پارامترهای هندسی لایه های تقویت کننده بر ظرفیت باربری، با توجه به فاصله دو پی از هم تحقیق و مقادیر بهینه این پارامترها جهت حصول ظرفیت باربری ماکزیمم و همچنین طراحی اقتصادی تعیین شده است. در نهایت جهت انعکاس اثر تداخل در رابطۀ عمومی ظرفیت باربری، مدلی ارائه گردیده و صحت عملکرد این مدل در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی اثبات شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها