• شبیه سازی کیفی مخزن سد از منظر لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: سد مخزنی پیغام چای کلیبر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 1271
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  همواره بررسی پدیده هایی همچون لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در مخازن و دریاچه ها لازم و ضروری به نظر می رسد. این دو رویداد اغلب بر کیفیت آب مخزن سد و همچنین آب خروجی از سد تاثیرگذار می باشند. هدف این مقاله ارزیابی این دو پدیده در سال هایی است که از لحاظ هیدرولوژیکی دارای خشکسالی می باشند. بدین منظور مطالعه موردی بر روی سد مخزنی در دست احداث پیغام چای کلیبر صورت گرفته است. برای این کار از نرم افزار hec-5q که قابلیت شبیه سازی عددی و یک بعدی کیفیت آب مخزن را دارا می باشد، استفاده شده است. نتایج مدلسازی و مقایسه با شرایط نرمال، تاثیر ملموس دوره خشکسالی را در افزایش احتمال لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی نشان می دهد. همچنین نتایج این تحقیق کمک شایانی به در نظر گرفتن صحیح سال های انتخابی جهت کالیبراسیون و شبیه سازی کیفی آب مخزن، با در نظر گرفتن شرایط ترسالی و خشکسالی منطقه مورد مطالعه می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها