• تحلیل دقت روش های مختلف محاسبه ی بار رسوب در مخازن سدها با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه ی موردی: مخزن سد شهید عباسپور)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 751
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روابطی که تاکنون برای محاسبه ی بار رسوبی رودخانه ها ارائه شده اند، بدلیل ماهیت پیچیده ی پدیده ی انتقال رسوب و عدم شناخت کامل قوانین حاکم بر آن، بصورت تجربی می باشند. در سال های اخیر، روش های عددی جایگزین روش های مبتنی بر مدل های فیزیکی شده اند. یکی از این مدل های عددی، مدل نیمه ماندگار و نیمه دوبعدی افقی gstars است که قادر به مدلسازی تغییرات تراز کف مخازن ناشی از رسوبگذاری، با استفاده از چهارده رابطهی مختلف می باشد. در این نوشتار، دقت این روابط بر روی مخزن سد شهید عباسپور، مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند که روابط یانگ، دارای سازگاری بیشتری در پیش بینی هیدرولیک و مورفولوژی مخزن می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها