• تاثیر زمان مصرف فیبر مصنوعی خالص روی برخی صفات اقتصادی در جیره جوجه گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  استفاده از مواد محرک رشد در جیره یکی از مواردی است که امروزه در تغذیه جوجه های گوشتی حائز اهمیت است به گونه ای که جیره دارای صرفه اقتصادی بوده و بتواند مشکلات مرغداران را در خصوص پرورش و کاهش طول دوره پرورش مرتفع سازد. هدف از این تحقیق پی بردن به نقش زمان فیبر مصنوعی خالص روی برخی صفات اقتصادی (وزن کل بدن، وزن سینه، وزن ران، وزن چربی بطنی و ضریب تبدیل غذایی) در جیره جوجه های گوشتی سویه راس 308 می باشد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی شامل هفت تیمار در چهار تکرار که مجموعا در 28 پن و در هر پن 20 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که زمان مصرف فیبر مصنوعی خالص روی صفت تبدیل غذایی در پایان دوره و ذخیره بطنی به وزن زنده معنی دار  p<0.1)) و وزن کل بدن، نسبت وزن سینه به وزن زنده، نسبت ران به وزن زنده در بین تیمارها معنی دار نشدp>0.5)). تیمار 3 (o-v-o) روی صفت ضریب تبدیل غذایی تاثیر معنی داری p<0.1)) که باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی منجر می شود که به عنوان بهترین تیمار در ضریب تبدیل غذایی در کل دوره شناخته شد. زمان مصرف فیبر مصنوعی خالص روی صفت وزن چربی بطنی به وزن زنده معنی دار p<0.1)) که در بین تیمارها، تیمار 6 (v-v-o) به عنوان بهترین تیمار منجر به کاهش ذخیره چربی بطنی به وزن زنده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها