• برآورد مولفه های واریانس صفت چندقلوزایی گوسفند ماکویی با استفاده از مدل تک متغیره و روش نمونه برداری گیبس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 918
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل 9243 رکورد چندقلوزایی حاصل از چهار شکم زایش اول گوسفندان نژاد ماکویی بود که طی سالهای 1373 تا 1390 توسط ایستگاه اصلاح نژاد گوسفندان ماکویی شهرستان ماکوی ارومیه جمع آوری گردید. مدل آماری مورد استفاده برای آنالیز صفت چندقلوزایی یک مدل آستانه ای تک متغیره بود که در آن اثرات ثابت سال زایش و اثر گله گنجانده شده بود. برآورد بیزی مولفه های واریانس ژنتیکی و محیطی توسط نرم افزار thrgibbs1f90 حاصل شد. میانگین پسین واریانس افزایشی در شکم های زایش اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب برابر با 0.008، 0.004، 0.009 و 0.024 و برای وراثت پذیری آن در شکم های مزبور به ترتیب مقادیر 0.1، 0.051، 0.086 و 0.313 بدست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها