• مقایسه توابع ریاضی در برازش منحنی های تولید شیر و تولید چربی گاومیش های ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 787
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به منظور مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی گاومیش های نژادهای خوزستانی و آذری، از تعداد 22731 و 21571 رکورد روزآموز به ترتیب برای تولید شیر و تولید چربی در دوره شیردهی اول استفاده شد. تعداد 11 تابع برای برازش منحنی های مورد استفاده قرار گرفت و از آماره aicc برای ارزیابی توابع استفاده شد. ارزیابی توابع با آماره aicc نشان داد که در نژاد خوزستانی، توابع دیفازیک و لژاندر به ترتیب در صفت تولید شیر و تولید چربی بهترین رتبه را داشتند و توابع رووک و کبی آخرین رتبه ها را بدست آوردند. در نژاد آذری نیز در و صفات ذکر شده به ترتیب توابع لگاریتمی مختلط و علی وشفر دارای بهترین رتبه ها و توابع رووک و مونوفازیک دارای پایین ترین رتبه ها بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها