• ظرفیت رشد ژنتیکی صفات وزن بدن گوسفند نژاد iran black در انتخاب چهار مسیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 803
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  برای برآورد رشد ژنتیکی از داده های وزن تولد (4962 رکورد)، سه ماهگی (3962 رکورد)، شش ماهگی (3389 رکورد)، نه ماهگی (2942 رکورد) و دوازده ماهگی (2714 رکورد) گوسفندان iran black که در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد عباس آباد خراسان جنوبی ( از سال 1363 تا 1385) جمع آوری شده بودند، استفاده شد. اجزاء واریانس و ارزش های ارثی هر صفت به روش reml و مدل دام چند صفتی با نرم افزار wombat برآورد شد. با افزودن و حذف اثرات ژنتیکی مستقیم مادری، محیط مشترک مادری و کواریانس اثرات ژنتیکی مستقیم حیوان و مادر به اثرات ژنتیکی مستقیم حیوان، دوازده مدل دام مختلف برای هر صفت استفاده شد. برای آنالیز چند صفتی معیار آکائیک برای یافتن مناسب ترین مدل آنالیز استفاده شد. برآورد روند ژنتیکی مشاهده شده با استفاده از رگرسیون میانگین ارزش های ارثی به سال برای صفات وزن تولد، سه ماهگی، نه ماهگی و دوازده ماهگی به ترتیب 3.45، 135.69، 110.73، 97.86 و 112.37 گرم در سال بدست آمد. میانگین شدت انتخاب و فاصله نسل در چهار مسیر به ترتیب 1.913 و 3.157 برآورد شد. پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار بر اساس شدت انتخاب اعمال شده و فاصله نسل به ترتیب برای صفات وزن تولید، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و دوازده ماهگی به ترتیب 27، 526، 998، 1667 و 3392 گرم در سال برآورد شد. روند ژنتیکی معنی دار مشاهده شده از مقدار مورد انتظار بر اساس شدت انتخاب انجام شده و فاصله نسل، کمتر بود. روند ژنتیکی مشاهده شده کمتر می تواند ناشی از دخالت عوامل و معیارهای غیراصلاح نژادی برای انتخاب جهت دار روی صفات وزن بدن باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها