• اثرات سطوح مختلف پودر زردچوبه و انرژی قابل سوخت و ساز جیره بر پاسخ های ایمنی مرغ های تخمگذار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 765
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آزمایش حاضر جهت بررسی اثر سطوح مختلف پودر زردچوبه و انرژی قابل سوخت و ساز جیره بر برخی از پاسخ های ایمنی مرغ های تخمگذار طراحی گردید. به این منظور، تعداد 160 قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفید های- لاین سویه w-36 که در سن 48 هفتگی قرار داشتند، در قالب یک آزمایش فاکتوریل 2´4 بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 سطح پودر زردچوبه (صفر، 0.2، 0.4 و 0.6) و 2 سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2750 و 2950 کیلوکالری بر کلیوگرم) و با 4 تکرار (5 پرنده در هر تکرار) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بیان گر آن بود که هر چند استفاده از سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز سبب افزایش تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی گردید (p<0.01)، اما بر دیگر صفات مورد آزمون تاثیر معنی داری نداشت. افزودن سطح 0.2 درصد پودر زردچوبه سبب کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت (p<0.05)، افزایش پاسخ ایمنی اولیه علیه گلبول قرمز گوسفندی (p<0.01) و هم چنین افزایش تعداد سلول های کاپفر کبدی گردید. علاوه بر آن، به دنبال استفاده از سطح 0.4 درصد پودر زردچوبه، وزن نسبی طحال به طور معنی داری افزایش یافت (p<0.01). لذا، اگرچه استفاده از سطح بالای انرژی قابل سوخت و ساز تنها سبب بهبود پاسخ ایمنی هومورال اولیه گردید، اما با عنایت به بروز پاسخ های ایمنی خونی و بافتی موثر، به دنبال استفاده از پودر زردچوبه، توجه به استفاده از این گیاه دارویی در جیره های پرندگان تخمگذار تقویت می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها