• بررسی موقعیت قرارگیری دیواره آب بند نسبت به محور سد بر دبی و سرعت نشت، تنش و فشار آب منفذی (مطالعه موردی سد سارادان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1261
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از آنجا که سدها از جمله سازه های مهم در تامین آب جهت مصارف مختلف در دنیا می باشند، توجه به ایمنی آنها از اهمیت زیادی برخودار است. نشت و زیرشویی از جمله پارامترهای مخرب در سدها می باشند. دیواره های آب بند از جمله روشهای کاهش دبی و سرعت نشت و نیروی زیرفشار در پی سدهای خاکی می باشند. برای بررسی اثرات دیواره آب بند از نوع بتن پلاستیک در کاهش مقادیر پارامترهای فوق، در این مقاله به مدلسازی سد سارادان ایرانشهر، به وسیله نرم افزار مبتنی بر روش اجزای محدود plaxis پرداخته شده است. در این تحقیق پرده آب بند سد در سه حالت مدل گردید و مقادیر سرعت و دبی نشت، فشار آب منفذی و تنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین مکان قرارگیری پرده آب بند جهت کاهش سرعت و دبی نشت در پنجه هسته سد و جهت کاهش زیرفشار نیز در پنجه هسته سد می باشد و بررسی مقادیر تنش افزایش از پاشنه هسته تا محور و مجدداً کاهش آن از محور تا پنجه هسته را ارائه داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها