• پلاسما و آغوز و عملکرد g و سلنیوم در اواخر آبستنی بر غلظت ایمونوگلوبولین e تاثیر تزریق سطوح مختلف مکمل ویتامین های سنجابی و بره های آنها تولید آغور میش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 912
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق اثر سطوح مختلف مکمل ویتامین e و سلنیوم (se) در اواخر آبستنی میش ها بر مقدار آغوز تولیدی و غلظت ایمونوگلوبولین g موجود در آغوز و پلاسمای میش ها و بره های آن ها مورد بررسی قرار گرفت. بیست و هفت راس میش بطور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. 3 و 2 هفته قبل از زایش به ترتیب 5 و 10 میلی لیتر مکمل سلنیوم و ویتامین e به میش های گروه دوم و سوم تزریق شد و گروه اول بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند. چهار هفته قبل از زایش و روز زایش از میش ها، بره ها در زمان تولد و در یک هفتگی خونگیری شد. میانگین تولید آغوز در گروه سوم در ساعات 10 و 18 پس از زایمان همچنین میانگین غلظت igg آغوز گروه سوم در ساعت اول پس از زایمان به طور معنی داری افزایش یافت (p>0.05). اما در غلظت igg پلاسما میش ها چهار هفته قبل از زایش و زمان زایش، همچنین غلظت igg پلاسمای بره ها در روز تولد و یک هفتگی و غلظت igg آغوز در ساعات 10 و 18 پس از زایش اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). لذا نتایج آزمایش حاضر بیانگر آن است که ترزیق این مکمل سبب بهبود وضعیت سیستم ایمنی و عملکرد میش های سنجابی و بره هایشان شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها