• مقایسه اثر فیتومیکس، همی سل و پربیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 659
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور مقایسه اثر چند افزودنی غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. 300 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی در 20 قفس زمینی توزیع شدند و تا سن 42 روزگی پرورش یافتند. یک جیره پایه (تیمار شاهد) با توجه به توصیه های nrc برای دوره آغازین (21-1 روزگی) و رشد (42-22 روزگی) تهیه و با مقادیر موردنظر از فیتومیکس، همی سل و پربیوتیک بیولکس-mb مکمل گردید تا 4 تیمار آزمایشی فراهم شود. هر یک از تیمارهای غذایی به صورت آزادانه در 5 تکرار 15 جوجه ای از آغاز دوره ی پرورش در اختیار پرندگان قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از پربیوتیک و فیتومیکس ضریب تبدیل غذایی را در مقایسه با تیمار شاهد به صورت معنی دار بهبود دادند (p<0.05). همچنین تیمار پربیوتیک به طور معنی داری سبب افزایش وزن بدن نسبت به تیمارهای شاهد و همی سل شد در حالی که در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی پربیوتیک و فیتومیکس کمترین درصد چربی حفره بطنی را داشتند (p<0.05). افزودنی های خوراکی تاثیری بر میزان مصرف خوراک در جوجه ها نداشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها