• اثرات وابسته به دز عصاره آنغوزه بر گلوکز و لیپیدهای خون موش های صحرایی نر ویستار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 814
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  آنغوزه بواسطه داشتن ترکیبات زیستی متعدد بویژه سزکویی ترپن کومارین ها دارای اثرات درمانی قابل توجهی می باشد. وجود ترکیبات مختلف بویژه ترکیبات گوگردی سبب ایجاد خواص آنتی اکسیدانی مفیدی در آنغوزه شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات کاهش دهندگی کلسترول عصاره آنغوزه می باشد. در این پژوهش تعداد 32 سر موش صحرایی نر ویستار در قالب یک طرح کاملا تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم و تیمارهای آزمایشی به مدت 14 روز به آنها اختصاص یافت. گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد با عدم دریافت عصاره، و گروه های بعدی به ترتیب دریافت 75، 150 و 300 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن (mg/kg) عصاره آنغوزه بصورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. نتایج آزمایش نشان داد که سطح 300 mg/kg عصاره سبب افزایش میزان گلوکز، کلسترول و فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوتراسفراز (ast) و آلانین آمینوترانسفراز (alt) نسبت به گروه شاهد شد. سطوح 75 و 150 آنغوزه سبب کاهش فاکتورهای مذکور گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، سطح 75 mg/kg عصاره آنغوزه سبب بهبود وضعیت قند و کلسترول خون شد در حالیکه 300 mg/kg عصاره اثرات سمی از خود نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها