• تاثیر برگ زیتون بر فشار خون سیستولیک جوجه های گوشتی در شرایط دمای معمولی و استرس سرمایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 804
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از اجرای این آزمایش بررسی تاثیر برگ زیتون بر میزان فشار خون در جوجه های گوشتی آرین بود. با استفاده از سطوح 0، 0.5، 1 و 1.5 درصد برگ زیتون و داروی کاهنده فشار خون (پروپرانولول) بر اساس توصیه های جوجه گوشتی آرین در سه دوره زمانی آغازین، رشد و پایانی پنج جیره غذایی تهیه شد، بنابراین 5 تیمار با 4 تکرار و 25 پرنده در هر تکرار در دو شرایط دمای معمولی و استرس سرمایی مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان 42 روزگی فشار خون سیستولیک 8 پرنده از هر تیمار از طریق سرخرگ بالی اندازه گیری شد. میزان فشار خون سرخرگی در تیمارهای شاهد، داروی فشار خون، 0.5، 1 و 1.5 درصد برگ زیتون در شرایط معمولی و استرس سرمایی به ترتیب 68.75، 43.25، 67، 55.87، 56.87 و 65.87، 41.12، 53.50، 51، 48.75 میلی متر جیوه بود. اختلاف میانگین فشار خون سیستولیک تیمارها در شرایط معمولی معنی دار (p<0.05) بود، به طوری که بالاترین و پایین ترین مقدار آن به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و داروی فشار خون بود. در شرایط استرس سرمایی نیز بالاترین میزان فشار خون مربوط به تیمار شاهد بود که بجز تیمار 0.5 درصد زیتون با سایر تیمارها اختلاف معنی داری (p<0.05) داشت. بنابراین استفاده از سطوح 1 درصد برگ زیتون در جیره غذایی جوجه های گوشتی به منظور کاهش فشار خون قابل توصیه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها