• بررسی عددی رفتار شمع تحت پیچش و تاثیر پیچش آن بر شمع مجاور

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 681
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله روشی برای ایجاد لنگر خمشی یک شمع بدون بار که در مجاورت شمع دیگر با همان مشخصات ولی تحت اثر پیچش قرار گرفته است ارائه می گردد. اگر شمعی تحت اثر پیچش قرار گیرد (شمع مرجع)، خاک در راستای محیطی در پیرامون دوایری متحدالمرکز با مرکز شمع مرجع تحت اثر کرنش های برشی قرار می گیرد. این کرنشها سبب ایجاد خمش روی شمع دوم (دریافت کننده) می شود. در این تحقیق، با استفاده از روش عددی، تاپیر پیچش شمع مرجع بر خمش شمع مجاور که ناشی از فشار جانبی خاک دارای حرکت محیطی بر بدنه شمع دریافت کننده ظاهر می شود ارائه گردیده است. برای این منظور، با استفاده از نرم افزار تفاوت محدود flac 3d دو شمع یکسان و مجاور هم مدلسازی شده و به سرشمع مرجع لنگر پیچشی اعمال شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که پیچش شمع مرجع میتواند لنگر خمشی در راستای محور طولی شمع مجاور بوجود آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها