• بدست آوردن منحنی های آسیب پذیری پلها با روش های احتمالاتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 993
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از روش های موثر در ارزیابی وضعیت آسیب پذیری لرزه ای پلها، استفاده از منحنی های آسیب پذیری است که مقدار خسارت را متناسب با پارامترهای زلزله بیان می کند. منحنی های آسیب پذیری پل را می توان با استفاده از شاخص های خسارت تعریف شده و روش های بررسی آسیب پذیری احتمالاتی بدست آورد. به منظور ارزیابی لرزه ای پل، مدل سه بعدی در نرم افزار اجزای محدود تهیه شده و با انتخاب حرکات زمین مناسب و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی، به محاسبه شاخص های خسارت پرداخته می شود و با استفاده از نتایج بدست آمده، روش های بهسازی پیشنهاد و منحنی های آسیب پذیری در هر دو حالت عادی و بهسازی شده رسم می گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم