• مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد روش های ماشین های بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 1128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه با رشد جمعیت و نیاز فزاینده به آب در زمینه های کشاورزی، صنعتی و شهری، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی کوهپایه - سگزی در حوضه آبریز زاینده رود مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل مدیریتی با تلفیق مدل شبیه سازی مبتنی بر روش ماشین های بردار پشتیبان و تکنیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک تدوین شده است. نتایج حاصل از اجرای دو سناریوی مدیریتی مختلف نشان داد در شرایط حاضر امکان تأمین نیاز آبی تمام اراضی قابل کشت منطقه وجود ندارد، ولی در صورت وجود آب سطحی کافی، تأمین کامل نیاز آبی امکان پذیر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها