• مدیریت سیلاب در حوضه های شهری با استفاده ازشبیه سازی کامپیوتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از جمله اهداف مهم شبیه سازی سیلاب در حوضه های شهری می توان به مواردی همچون تحقیق در مورد وقوع رواناب در زیرحوضه های مختلف، تعیین زیرحوضه هایی که بیشترین سهم را در تولید دبی اوج هیدروگراف خروجی دارند و همچنین بررسی حرکت رواناب در اجزای مختلف سیستمهای زهکشی و بازتاب آن در روشهای مدیریتی کنترل سیلاب در محدوده های شهری و نیز بررسی کفایت و یا عدم کفایت سیستم زهکشی موجود جهت تخلیه سیلاب در هنگام بروز بارش با دوره بازگشت طراحی، اشاره نمود. با توجه به موارد ذکر شده، شبیه سازی سیستم زهکشی منطقه 22 تهران با استفاده از مدل کامپیوتری در اولویت انجام این تحقیق قرار گرفت. برای انتخاب مدل کامپیوتری مناسب، پس از بررسی مدلهای کامپیوتری متعدد موجود، مدل mike swmm با توجه به قابلیتهای بالای آن در شبیه سازی سیستمهای زهکشی شهری، در نظر گرفته شد. نتایج آنالیزها با استفاده از مدل مذکور نشان داد که شیب حوضه ها و نیز نواحی با تراکم بالا بیشترین تأثیر را در دبی اوج هیدروگراف خروجی داشته است. همچنین در این تحقیق قسمتهایی از سیستم جمع آوری آبهای سطحی منطقه 22 تهران که با شرایط فعلی توانایی عبور دادن سیلاب طراحی را نداشتند پس از شبیه سازی کامپیوتری، شناسایی شده و ابعاد بهینه تیپ برای آنها پیشنهاد شد و به این ترتیب استفاده از مدل مدیریت سیلاب  )mike swmm(  به عنوان ابزاری موثر و کارآمد جهت مدیریت سیلاب در حوضه های شهری ارزیابی و پیشنهاد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها