• تأثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ کلی سیستم خاک و سازه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 2466
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به مطالعات انجام شده به نظر میرسد فرض صلب بودن فونداسیون برای سازه هایی با یک هسته مرکزی صلب، مناسب نیست. از آنجا که معمولا پاسخ سیستم های خاک و سازه از طریق معرفی سیستم معادل به دست می آید، در این مطالعه تأثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر روی زمان تناوب اصلی و میرایی سیستم خاک و سازه شامل سازه های دارای هسته مرکزی صلب از طریق مدلسازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل نسبت بعد هسته مرکزی صلب به بعد فونداسیون و انعطاف پذیری خاک نسبت به فونداسیون، بر روی زمان تناوب اصلی سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است. دو سازه 12 و 36 متری به عنوان نماینده سازه هایی با ارتفاع متوسط و بلند مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که با افزایش انعطاف پذیری فونداسیون تناوب اصلی سیستم خاک و سازه متناظر نیز افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد که برای سازه 12 متری تأثیر انعطاف پذیری کم است و تنها در مورد فونداسیون های بسیار انعطاف پذیر، که عملا وجود واقعی ندارند، انعطاف پذیری بر روی تناوب اثر می گذارد. میرایی محاسبه شده برای سازه 12 متری با افزایش انعطاف پذیری فونداسیون اندکی افزایش می یابد. برای سازه 36 متری تأثیر انعطاف پذیری پررنگ تر است و در محدوده ی معمول برای انعطاف پذیری، تناوب سیستم خاک و سازه با فونداسیون انعطاف پذیر در حدود 40 درصد افزایش می یابد. بدیهی است با افزایش نسبت بعد هسته صلب به بعد فونداسیون، تأثیر انعطاف پذیری کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها