• ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی hec-ras4.0 و نتایج آزمایشگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 762
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه مساله آبشستگی یکی از مسائل مهم در علم مهندسی رودخانه و مهندسی سواحل می باشد. به طوری که اکثر تخریب ها در اثر وجود این پدیده به وقوع می پیوندند. تعیین رابطه میان پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی و حداکثر عمق آبشستگی و یافتن تابع حاکم بر آنها از موضوعات مهم در مهندسی هیدرولیک است که در آن سعی می شود رابطه ای ریاضی میان عمق آبشستگی به عنوان متغیر وابسته و پارامترهای موثر بر این پدیده به دست آید. برای این منظور تا به حال از مطالعات آزمایشگاهی که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیاری می باشد استفاده شده است. با توجه به محدودیت های موجود، در این مقاله سعی گردیده با استفاده از مدل عددی hec-ras و داده های آزمایشگاهی نسبت به حل مساله اقدام شود. بدین منظور با شبیه سازی فرآیند آبشستگی در مدل hec-ras4.0 و همچنین شبیه سازی در شرایط آزمایشگاهی، مقدار آبشستگی در اطراف پایه پل ها  (piers) و هم چنین پایه های کناری (abutment) برای دبی های با دوره بازگشت های 10، 25، 50 و 100 ساله و روش های مختلفی که در مدل hec-ras جهت برآورد عمق آبشستگی وجود دارد برآورد گردید. نتایج حاصل از مدل عددی نشان دهنده این مطلب است که برای دبی های با دوره بازگشت های بزرگتر به علت افزایش دبی و سرعت جریان و هم چنین افزایش جریانهای گردب های در اطراف پایه پل ها مقدار آبشستگی بخصوص در پایه های کناری پل افزایش چشمگیری داشته است. هر چند در پاره ای موارد مدل hec-ras4.0 مقدار بیشتری را نسبت به مدل آزمایشگاهی برآورد نمود اما در کل نتایج حاصل از هر دو مدل مطابقت خوبی را با هم نشان می دهد و لذا می توان در مطالعات و طراحی های مربوط به پل ها از این مدل جهت برآوردهای صحیح مقدار آبشستگی و هم چنین عمق قرارگیری پایه پل  ها استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها