• بهینه سازی زمان-هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 851
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ظهور قراردادهای جدید که افزایش کیفیت عملیات اجرایی پروژه ها را همزمان با کاهش زمان و هزینه آنها در نظر می گیرند، نیازمند توسعه مدل هایی است که علاوه بر زمان و هزینه، عامل کیفیت را در ارزیابی و بهینه سازی روش های اجرایی پروژه منظور دارند. کاهش زمان و هزینه اجرا و همچنین افزایش کیفیت آن اهداف متفاوتی بوده که غالباً با یکدیگر همسو نمی باشند. از اینرو این قبیل مسائل به مسائل موازنه زمان-هزینه-کیفیت موسوم شده اند. در این مقاله از یک الگوریتم فراکاوشی جدید بنام الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی (mads)  در حل مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت پروژه های عمرانی استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی برای حل یک مساله عملی بکار برده شده و نتایج آن با مطالعات مشابه قبلی مقایسه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها