• شبیه سازی بازده رودخانه کارون در پایین دست شهر اهواز توسط نرم افزار sms

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 684
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه بخشی از رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز توسط نرم افزار sms بصورت دو بعدی مدل گردیده است. برای اجرای این برنامه رقوم برداشت شده بستر رودخانه در بازه مورد نظر بر پلان منطقه منطبق می گردد و پس از مش بندی و ساختن المانهای مناسب، بر اساس دبی 100 ساله رودخانه کارون، تراز سطح آب و سرعت جریان در مقاطع قوسهای موجود بدست آمده است. با توجه به اینکه نرم افزار توانایی تصحیح ضریب قوس را دارا می باشد، این امکان را فراهم آورده که سرعت و ارتفاعهای سطح آب را در هر مقطع عرضی در قوس محاسبه نموده و نمودار آن را نیز ترسیم نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی توزیع سرعت و ارتفاع سطح آب در قوسهای این بازه از رودخانه و تطبیق با قوانین موجود در این رابطه و همچنین تحلیل منطقی بودن پروفیل طولی سطح آب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها