• برآود رسوبات ورودی به مخزن سد ایلام با استفاده از روشهای هیدرولوژیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 820
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به اهمیت فراوان سد ایلام در تامین آب شرب و کشاورزی، کنترل سیلاب، ایجاد تمهیداتی برای کاهش رسوبگذاری در مخزن این سد، بسیار مفید و ضروری می باشد. در این مقاله با استفاده از روشهای مختلف fao و usbr همراه با روشهای میانگین دبیها و طبقه بندی دبیها و همچنین تفکیک آمار به ماههای پرآب و کم آب، میزان رسوبگذاری در مخزن سد ایلام محاسبه گردیده است. برای این کار از آمار دبی روزانه جریان و دبی رسوب ایستگاه های هیدرومتری چاویز، سرجوی و اما که بعنوان ورودی های مخزن سد در نظر گرفته می شود استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نمی توان از یک روش خاص برای محاسبه آورد سالانه رسوب معلق استفاده کرد چنانکه مشخص گردیده روش مناسب برای محاسبه رسوبات ورودی به این مخزن روش ترکیبی usbr و کلاسه بندی دبی ها با استفاده از تفکیک آمار به ماههای پر آب و کم آب می باشد. با توجه به این محاسبات، میزان رسوب ورودی به مخزن سد ایلام حدود 0.6 میلیون مترمکعب در سال می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها