همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه: مطالعه ساختگاه های ساحلی مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 1386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رکوردهای ثبت شده از زلزله های اخیر نشان می دهد زلزله های حوزه نزدیک بیشتر بعلت ویژگی هایی همچون مدت زمان کوتاه و وجود یک یا چند پالس ویژه با دامنه زیاد در رکورد سرعتشان دارای خصوصیاتی متفاوت از زلزله های حوزه دور می باشند. از آنجایی که بر پایه آیین نامه لرزه ای ایران (استاندارد 2800) بکارگیری طیف ویژه ساختگاه برای ساختمان های بلندتر از 50 متر که بر روی زمین نوع iv ساخته می شوند و ساختمان های بلندتر از 50 متر که بر روی زمین های -ii ب و - iii ب، با ضخامت لایه خاک بیش از 60 متر ساخته می شوند الزامی است و عمده ساختمان های بلند مرتبه در ساختگاه های ساحلی مازندران مشمول این الزام آیین نامه می گردند لذا در پژوهش حاضر با استفاده از نتایج آزمایش های ژئوفیزیک درون گمانه ای در ساختگاه های ساحلی مازندران اقدام به استخراج پروفیل نماینده ژئوتکنیکی لرزه ای شد. در ادامه اقدام به تحلیل دینامیکی آبرفت تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گردید و با ارزیابی نتایج، اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت توصیه شد که برای بهینه شدن هزینه های طراحی سازه ها در ساختگاه های ساحلی شمال کشور از مطالعات ژئوتکنیکی در تهیه طیف ویژه ساختگاه و از طیف ویژه ساختگاه بجای طیف طرح آیین نامه استفاده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها