اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اندرکنش دینامیکی خاک و لوله های مدفون در پای شیروانی های ناپایدار به هنگام زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 690
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله، با استفاده از تحلیل عددی و انجام تعدادی مطالعه پارامتریک، اثر زاویه شیروانی، عمق قرارگیری لوله و فشار داخلی آن بر روی اندرکنش دینامیکی خاک و لوله با راستای عمود بر حرکت شیب در شرایط وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی عددی به صورت انجام شده که در آن برای مصالح شیروانی، مدل الاستوپلاستیک موهر-کلمب و برای flac دوبعدی و با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود المان های تیر، رفتار الاستیک خطی در نظر گرفته شده است. بارگذاری لرزه ای به صورت بار هارمونیک سینوسی از کف به مدل اعمال شده است. نتایج بدست آمده از بررسی پارامترهای زاویه شیروانی و عمق لوله نشان می دهد که رابطه عمومی و یکسانی در تمامی حالات بین افزایش زاویه شیروانی و افزایش نیروها در مقطع لوله وجود ندارد، بلکه بسته به عمق قرارگیری لوله شاهد نتایج متفاوتی خواهیم بود. با اعمال فشار داخلی و شبیه سازی خط لوله تحت فشار ملاحظه می شود که خمش و برش در لوله کاهش یافته ولی نیروی محوری آن افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها