اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی ارتباط بین مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی (مطالعه موردی؛ آبرفت های شهر قم)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 4062
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ارزیابی های ساختگاهی یکی از مهمترین بخش های مطالعات ژئوتکنیکی در پروژه های عمرانی است. از جمله پارامترهای مورد بررسی در این مطالعات، مدول الاستیسیته خاک است که معمولاً تحت شرایط بارگذاری استاتیکی توسط آزمایش های برجا نظیر بارگذاری صفحه و تحت شرایط دینامیکی توسط آزمایش های ژئوفیزیک نظیر دان هول انجام می شود. در این تحقیق در نظر است ضمن بررسی و مطالعه نتایج چندین آزمایش بارگذاری صفحه با استفاده از صفحه ای به قطر 30 سانتی متر و آزمایش های دان هول در اعماق مختلف از چاهک های دستی که در شهر قم انجام شده است، ارتباط بین مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی در خاک های درشت دانه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد مقادیر بدست آمده در شرایط دینامیکی به مراتب بیشتر از شرایط استاتیکی بوده و سرعت بارگذاری و سطح کرنش به عنوان عوامل اصلی این تفاوت است. در نهایت رابطه بین این دو ضریب بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها