همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی پارامتریک شیروانی های مهارشده با میخکوبی به روش عددی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 794
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله جهت بررسی تاثیر زاویه قرارگیری میخ ها و همچنین تاثیر قطر و فاصله عمودی میخ ها نسبت به هم بر روی پایداری شیروانی میخکوبی شده از نرم افزار اجزاء محدود  plaxis 2d استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که روند تغییرات ضریب اطمینان شیروانی میخکوبی شده در برابر لغزش رابطه مستقیمی با مجموع حداکثر نیروهای کششی ایجاد شده در میخ ها دارد بطوری که همزمان با افزایش و یا کاهش در مقدار ضریب اطمینان، مقدار مجموع حداکثر نیروهای کششی نیز تغییر می کند. بنابراین می توان گفت که بهترین زاویه اجرای میخ ها زاویه ای است که در آن میخ ها به حداکثر نیروی کششی بیفتند. همچنین با بررسی نتایج حاصل از تحلیل ها می توان بیان کرد که برای یک شیروانی با هندسه معین همراه با افزایش نسبت فاصله عمودی به قطر میخ ها، زاویه بهینه اجرای میخکوبی و مقدار افزایش در ضریب اطمینان کاهش می یابند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها