اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر تغییر هندسه هسته رسی مخلوط سد خاکی بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پدیده قوس زدگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 858
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله رفتار سد خاکی با هسته رسی مایل در حال اجرا در غرب کشور در بزرگترین مقطع عرضی در پایان ساخت مورد بررسی و تحلیل عددی قرار می گیرد. تحلیل های عددی برای همان سد ولی با فرض هسته رسی قائم و با حجم یکسان مصالح هسته تکرار شده است. از مقایسه نتایج داده های ابزاردقیق حین ساخت و نتایج تحلیل های عددی صحت نتایج حاصل از این مطالعه بررسی شده است. تحلیل ها در حالت پایان ساخت صورت گرفته اند برای انجام این تحلیل ها از نرم افزار flac و مدل رفتاری غیر خطی دانکن برای مدلسازی رفتار تنش کرنش مصالح مورد استفاده قرار گرفته و نیز تاثیر وضعیت قرارگیری هسته (هسته مایل و قائم) بر میزان قوس زدگی به ویژه در هسته رسی بررسی شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد، مقدار تنش در هسته نسبت به نواحی مجاور کمتر می باشد که این مسئله ناشی از وقوع قوس زدگی و آویزان شدن مصالح هسته از مصالح سخت تر پوسته است همچنین می توان به بیشتر بودن ضریب قوس زدگی در سد با هسته رسی مایل در مقایسه با هسته رسی قائم اشاره کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها