• مقایسه افزایش ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با مهاربندی هم محور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 678
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه برای دست یافتن به یک سازه مقاوم و اقتصادی در مناطق زلزله خیز سعی می شود که ترکیب مطلوبی از پارامترهای مقاومت، سختی و شکل پذیری را در سازه ایجاد نمود. برخی از سیستم های سازه ای متداول از جمله قاب های خمشی و قاب های بادبند شده هم  محور به تنهایی قادر به برآوردن تمامی نیازهاهای فوق نیستند. به همین دلیل در چند دهه اخیر در راستای دستیابی به سیستم مناسب که نیازهای فوق را تامین نماید تحقیقات زیادی صورت گرفته که سیستم دیوار برشی فولادی از جمله نتایج این تحقیقات است. در سال های اخیر دیوار برشی فولادی به عناون عضو باربر جانبی در سیستم های ساختمانی استفاده و با استقبال خوبی روبه رو شده است. استفاده از این سیستم سازه ای در مقایسه با قاب ممان گیر تا حدود 50% صرفه جویی در مصرف فولاد را در سازه ساختمان ها به همراه داشته  است. این سیستم جدید به دلیل سرعت اجرا و صرفه اقتصادی با استقبال خوبی روبه رو شده است ولی در کشور ما به دلیل عدم شناخت و آگاهی و عدم توجه کافی در آیین نامه ها نسبت به سایر کشورها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله قاب هایی با استفاده از سیستم مهاربندی هم مرکز و دیوار برشی فولادی در نرم افزار sap 2000 ساخته و تحلیل می گردد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل معتبر آزمایشگاهی، مدلسازی صورت گرفته در نرم افزار sap 2000 صحت سنجی شده که حاکی از برازش بسیار خوب نتاج حاصل از نرم افزار و نتایج بدست آمده از آزمایش است. سپس 5 قاب فولادی با سیستم مهاربندی هم مرکز و 5 قاب فولادی با سیستم دیوار فولادی برشی با تعداد طبقات 4، 6، 8، 12، 16 با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی و تعیین ضریب رفتار مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می شوند. ارزیابی در این زمینه نشان می دهد که در کلیه مدل ها شکل پذیری و سختی دیوار فولادی برشی نسبت به مهاربند هم مرکز بیشتر می باشد و شکل پذیری زیاد دیوار برشی فولادی باعث افزایش جذب انرژی ناشی از زلزله می شود. برای سازه های با دیوار برشی فولادی ضریب رفتار بهتری نسبت به مهاربند هم مرکز بدست آمده است. افزایش ارتفاع باعث کاهش ضریب رفتار می شود که این امر در سازه های با مهاربند هم مرکز بیشتر مشهود است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها