• رفتار لرزه ای سد قوسی متاثر از پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 642
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سدهای بتنی به عنوان یکی از استراتژیک ترین و  مهم ترین سازه های عمرانی، از جمله انواع سازه های مورد هجوم پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها نیز شناخته می شوند. پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها یکی از عوامل فساد بتن شناخته می شود. این پدیده که نسبت به گذر زمان رشدی تدریجی و آرام دارد قادر است تا خواص مکانیکی بتن همچون مقادیر مدول الاستیسیته و مقاومت کششی را تغییر دهد و نیز با ایجاد یک انبساط حجمی در المان های بتنی، تغییرات پیش بینی نشده و نامطلوبی را در سازه ایجاد نماید. اثرات واکنش مذکور وابستگی شدیدی به پاسخ های سازه مورد هجوم، همچون تنش های وارده بر المان و نیز وضعیت ترک خوردگی بدنه، نشان می دهد. بر این اساس، در پژوهش کنونی کوشش شده تا اندرکنش این پدیده با رفتار لرزه ای سازه به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با استفاده از روش اجزاء محدود یکی از نرم افزارهای عددی گسترش داده شده تا برای شبیه سازی های مورد نیاز در تحقیق مورد بهره برداری قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها