• بررسی وضعیت کمی و کیفی آبخوان تحت شرایط احداث سد در ورودی دشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 678
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اجرای طرحهای توسعه منابع آب به ویژه به شکل احداث سد و بهره برداری از آن به خصوص برای مخازنی که در ورودی دشت ها احداث می شوند می تواند در بلندمدت اثرات چشمگیری بر وضعیت کمی و کیفی آبخوان های پایین دست ایجاد نماید. برای این منظور جهت بررسی میزان اثرگذاری احداث سد بر شرایط آبخوان، مدلی بر پایه روابط بر آبخوان و مخزن سد با هدف شبیه سازی رفتار کمی و کیفی سفره های زیرزمینی تدوین گردید. لذا در این مطالعه ابتدا با جمع آوری آمار و اطلاعات مخازن آب زیرزمینی و سطحی و همچنین کلیه اطلاعات مرتبط از قبیل داده های ژئوفیزیکی، زمین شناسی، کاربری اراضی پارامترهای مدل شبیه سازی آبخوان کالیبره و بر اساس آن، اثرات احداث سد با توجه به شرایط مختلف بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای رویکرد پیشنهادی نشان دهنده کاهش حجم جریانات ورودی زیرزمینی آبخوان و نامطلوب شدن وضعیت کیفی اراضی پایین دست مخزن سد در آبخوان آبرفتی پس از بهره برداری از سد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها