• بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون کلراید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 725
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در سالهای اخیر استفاده از پوزولانهای مصنوعی در بتن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این پوزولان ها خاکسترتفاله ساقه نیشکر (باگاس) می باشد. پس از بیرون کشیدن عصاره ساقه نیشکر توسط کارخانجات تولید شکر، باگاس بعنوان یک پسماند از کارخانه ها حمل و هم اکنون آتش زدن آن در اطراف مزارع نیشکر باعث آلودگی شدید زیست محیطی نیز می گردد. در این تحقیق با سوزاندن باگاس در شرایط کنترل شده جهت استفاده بعنوان پوزولان مصنوعی پس از انجام آزمایشات xrd و xrf، دمای 800 درجه سانتیگراد بعنوان دمای بهینه مشخص گردید و وجود 56 درصدی سیلیس آمورف در خاکستر مشاهده شد. در آزمایشات با جایگزینی 30، 25، 20، 15، 10 درصدی خاکستر باگاس به جای سیمان در بتن، مقاوت فشاری؛ مقاومت الکتریکی و نفوذ یون کلراید توسط آزمایش rcmt بررسی شد و نتایج حاصل افزایش مقاومت فشاری نمونه ها تا 20 درصد جایگرینی سیمان در سن 28 روز را نشان داده و با درصدهای بالاتر افت مقاومت فشاری تا حد نمونه شاهد ثبت گردید، لیکن مقاومت الکتریکی در سن 28 روز با افزایش جایگزینی تا دو برابر نمونه شاهد افزایش یافته و همچنین دوام بتن در برابر نفوذ یون کلراید در نمونه های با جایگزینی 20 درصد و بالاتر هم افزایش داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها