• ارزیابی ریسک زمین لغزش ها با استفاده از آنالیزهای کمی (مطالعه موردی: شیروانی های مشرف به جاده هراز در منطقه وانا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 921
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  لغزش شیروانی ها، یکی از مسائل رایج مربوط به پروژه های عمرانی و معدنی است. چنانچه این ناپایداری ها خسارات جانی در پی داشته باشند، قبول ریسک ناپایداری توجیه ناپذیر است. بنابراین چارچوب ارزیابی ریسک به عنوان یکی از رویکردهای جدید در زمینه سنجش ایمنی و تصمیم گیری زمین لغزش ها به حساب می آید. در تحقیق حاضر ریسک زمین لغزش های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس شیروانی های مشرف به جاده هراز در منطقه وانا برای وسایل نقلیه سواری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی از آنالیزهای کمی برای محاسبه سطح ریسک و از معیار منحنی f-n برای سنجش آن استفاده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده، سطح ریسک لغزش های کوچک مقیاس قابل پذیرش بوده و برای لغزش های متوسط و بزرگ مقیاس نیز تن ها ریسک انفرادی قابل قبول می باشد. همچنین توصیه می شود گزینه های کاهش خطر برای لغزش های متوسط در اولویت قرار بگیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها