• توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و موانع پیشِ رو مطالعه موردی: محله مهدی آباد (کتس بس) شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با گسترش بی رویه شهرها و تبدیل شدن به کلانشهرها لزوم کنترل  اسکان غیررسمی و جلوگیری از گسترش آن بیش از پیش احساس می شود، یکی از رویکردهای اخیر در حل این مسأله رویکرد توانمندسازی (enabling) است. در طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی علیرغم اینکه مؤلفه های اصلی توانمندسازی در مطالعات اولیه طرح و مبانی نظری مورد توجه بوده اند اما در عمل محقق نشده اند. در این تحقیق پس از بررسی اسنادی طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شیراز (محله مهدی آباد) و سپس بازدیدهای میدانی و مصاحبه باز با ساکنین، مسؤلین ذی ربط شهری و محله سعی شده است دستاوردهای طرح با اهداف و استراتژی های طرح قبل از اجرای آن در محله، مقایسه و موانع عدم تحقق آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج این تحقیق در سه بخش، موانع بیرونی، درونی و مدیریت اجرایی دسته بندی شده است که تعدیل و در نهایت رفع این موانع نیازمند برخی بازنگری ها در سطوح مختلف طرح می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها