• بررسی دقت آنالیز پوش آور مودال برای تخمین عملکرد لرزه ای قاب های دارای دیوار برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1049
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به لزوم تخمین دقیق عملکرد لرزه ای سازه ها در حین وقوع زلزله تحلیل های غیرخطی از اهمیت خاصی برخوردارند. در بین روش های گوناگون تحلیل غیرخطی همواره روش تحلیل تاریخچه زمانی به عنوان دقیق ترین روش آنالیز مطرح بوده است. اما به دلیل زمان بر بودن و پیچیدگی های این روش، همواره محققین در پی روش های ساده تر و در عین حال دقیق برای برآوردی صحیح از عملکرد لرزه ای سیستم های باربر جانبی، از جمله قاب های دارای دیوار برشی فولادی بوده اند. یکی از این روش ها، تحلیل استاتیکی غیرخطی بر پایه اشکال مودی ارتعاش سازه، یا همان آنالیز پوش آور مودال است. در این تحقیق با توجه به فقدان منبعی مناسب، حاوی نتایج حاصل از آنالیز پوش آور دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی، دو قاب به ترتیب شش و نه طبقه تحت آنالیز تاریخچه زمانی با هفت رکورد زلزله و آنالیز پوش آور مودال قرار گرفته و نتایج حاصل در چهارچوب تغییرمکان نسبی طبقات و جابجایی طبقه به صورت جامع مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که آنالیز پوش آور مودال با تخمینی مناسب نتایج دقیق تری از آنالیز پوش آور با الگوی بارهای ارائه شده در fema-356 برای قاب های دارای دیوار برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان در دسترس قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها