• بررسی نحوه توزیع تنش زیر کف ستون تحت بار محوری فشاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 926
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تاکنون تئوری و دستورالعمل های مختلفی برای در نظر گرفتن نحوه توزیع تنش زیر کف ستون، در شرایطی که ستون تحت بار محوری فشاری قرار داشته باشد، ارائه شده است. در مقاله حاضر، ابتدا به طور اجمالی پاره ای از این تئوری ها معرفی شده است و سپس، با انجام مدلسازی های اجزای محدود، به بررسی نحوه توزیع تنش فشاری زیر کف ستون پرداخته شده است. بدین منظور، چندین اتصال پای ستون با جزئیات رایج، به کمک نرم افزار اجزای محدود، مورد مدلسازی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل اجزای محدود، شامل نحوه گسترش و توسعه تنش ها و تغییر شکل ها، بیانگر این مطلب می باشد که توزیع تنش فشاری زیر کف ستون، عمدتا محدود به ناحیه ای در زیر مقطع ستون می باشد. نتایج حاصل، با روش های متداول توزیع تنش فشاری زیر کف ستون مقایسه و میزان انطباق آنها با نتایج اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفت. مشاهدات صورت گرفته حاکی از لزوم اتخاذ فرضیات واقع گرایانه برای در نظر گرفتن توزیع تنش فشاری زیر کف ستون می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها