• مقایسه رفتار لرزه ای چشمه اتصال ستون قوطی در اتصالات خمشی جوشی تحت خمش دو محوره و یک محوره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 764
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در سال های اخیر استفاده از ستون قوطی در قاب های خمشی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مزایای استفاده از ستون های قوطی در اتصالات خمشی جوشی، سختی جانبی در دو جهت متعامد می باشد لذا در اینگونه مقاطع چشمه اتصال، بعنوان مسیری مناسب به منظور انتقال نیرو از تیر به ستون و بالعکس، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد از طرفی دیگر، در تعیین ابعاد و مشخصات اجزای چشمه اتصال در ستون قوطی، فرض می شود تا این جز از ستون قوطی تحت بارهای جانبی الاستیک باقی می ماند در حالی که در عمل چنین نیست. لذا در این تحقیق سعی شده تا با ارائه تحلیل های عددی مناسب در زمینه رفتار هیسترزیس ستون قوطی در بارگذاری های چرخه ای دو محوره به بررسی و مقایسه عملکرد چشمه اتصال در ستون های قوطی در دو حالت خمش یک محوره و دو محوره پرداخته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها