• تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و فونداسیون به کمک روش معادلات مجزا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 728
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سدها از جمله سازه های عظیمی هستند که از یک سو سهم بسزایی در توسعه و آبادانی یک کشور داشته و از سوی دیگر بروز اختلال در عملکرد آنها منجر به خسارات فراوان جانی و مالی می گردد. از این رو باید در برابر بلایای طبیعی از جمله زلزله عملکرد مناسبی داشته باشند. با توجه به پیچیدگی موجود در رفتار سدها، از روش های عددی گوناگونی برای تحلیل لرزه ای آن ها استفاده میشود. از آنجایی که بسیاری از روش های عددی دارای فرمولاسیون پیچیده و زمان تحلیل بالایی هستند، توسعه روش های عددی به یک موضوع تحیقیقاتی مهم در بین محققین تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق توسعه روش نیمه تحلیلی معادلات مجزا برای درنظر گرفتن اثرات اندرکنش سد و فونداسیون است. در این روش، فقط مرز مسئله با استفاده از المانهای غیرایزوپارامتریک گسسته سازی می شود که این امر منجر به کاهش یک بعد از فضای مسئله می گردد. علاوه بر این با توجه به خصوصیات روش معادلات مجزا، ماتریس های ضرایب به صورت قطری در می آیند. با درنظر گرفتن این موارد، مدت زمان تحلیل و در نتیجه هزینه های محاسباتی کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه در تحلیل سدها باید اثرات انعطاف پذیری خاک زیر سد در نظر گرفته شود، در این تحقیق مسئله اندرکنش سد و خاک با در نظر گرفتن محیط محدود خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دو نقطه مرجع جداگانه برای گسسته سازی محیط خاک و محیط سازه استفاده شده است، بدین صورت که ابتدا محیط خاک مورد تحلیل قرار گرفته، سپس از نتایج به دست آمده برای تحلیل محیط سازه استفاده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از روش حاضر با نتایج بدست آمده از سایر روش های عددی مقایسه گردیده که نشان دهنده دقت بالای این روش برای حل مسائل اندرکنش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها