• بررسی کاربرد فرآیندهای قلب و صوت افزایی در لهجه ی نایینی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 832
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این پژوهش، مقوله تغییرات آوایی، به عنوان مسئله ای کلیدی در حوزه جامعه شناسی زبان، مورد بررسی قرار می گیرد. این تغییرات آوایی تقریبا در همه گویش ها و لهجه های فارسی به چشم می خورد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین طبقه اجتماعی افراد و میزان استفاده از این تغییرات آوایی است. در راستای این هدف، سوالات خاصی از مشتریان یکی از نمایندگی های ایران خودرو واقع در شهر کویری نایین از استان اصفهان، پرسیده شد و پاسخ ها بر مبنای متغیرهای مختلفی از جمله محل زندگی آنها و ارزش خودروی ایشان طبقه بندی شد. محاسبات آماری فراوانی این تغییر آواها، نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین این متغیرها وجود دارد به گونه ای که افرادی با ارزش خودروی زیر 15 میلیون تومان، بیشتر از گروه دیگر از این تغییر آواها استفاده می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها