• بررسی عددی تأثیرات بلوک های بتنی سرریز پلکانی بر پایداری شیروانی پایین دست سدهای خاکی غیرهمگن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 964
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ایده استفاده از بلوک های بتنی گوه ای شکل جهت محافظت از سدهای خاکی در برابر روگذری در اوایل دهه هفتاد مطرح گردید. مطالعات بعدی بر روی پایداری و طراحی بلوک ها و هم چنین بر روی مشخصات جریان عبوری معطوف گردید. هدف از این تحقیق، بررسی الگوی نشت جریان عبوری از داخل بلوک ها به درون شیروانی پایین دست سد خاکی و تحلیل پایداری آن با استفاده از روش عددی المان محدود می باشد. به این منظور نمونه ای از یک سد خاکی ناهمگن روگذر با سرریز پلکانی عریض مدل سازی گشته و تاثیر عمق و مدت زمان جریان روگذر و نیز ضریب نفوذپذیری مصالح پوسته سد بر روی الگوی نشت آب و ضریب پایداری شیروانی پایین دست مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ضریب نفوذپذیری مصالح مقدار نشت جریان به شدت افزایش یافته و ضریب اطمینان شیروانی پایین دست افت محوسی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها