• بررسی اثر شیب زمین بر روی پایداری تونل ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله با مدلسازی سه بعدی تونل های حفر شده در زمین های شیبدار محنی پانه مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی تونل به وسیله نرم افزار plaxis 3d tunnel صورت گرفته است که در آن حفاری تونلی به قطر 10 متر و سربار 30 متر به طول محوری 30 متر در گام های حفاری 3 متری انجام گرفته است. از آن جایی که مطالعات گذشته صرفاً براساس افقی بودن سطح زمین استوار بوده است و اثر شکل و یا شیب سطح زمین بر روی منحنی پانه لحاظ نشده است، لذا نتایج بدست آمده در دو حالت شیبدار و بدون شیب سطح زمین با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از این مدل سازی ها نشان می دهد که برای شیب های مختلف سطح زمین و نسبت سربار  به قطر تونل مساوی 3، تغییرات نسبتاً عمده ای در منحنی پانه وجود دارد. این امر در جهت ناپایدار شدن تونل طراحی شده در شیب های زیاد سطح زمین است که این مساله ناپایداری تونل های حفر شده در شیب های تند را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها