• ارائۀ یک الگوریتم بهینه جهت خوشه سازی داده ها بر اساس توابع پتانسیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 596
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله با بکارگیری مفهوم میدان و توابع پتانسیل یک روش بهینه جهت خوشه سازی داده ها ارائه شده است. برای این منظور از ویژگی سطوح هم پتانسیل که از برهم کنش توابع پتانسیل حاصل می شود بهره گرفته می شود. با توجه به مفهوم و مشخصۀ سطوح هم پتانسیل (مکان هندسی نقاطی از فضا که دارای تأثیرات مشابهی از عامل بوجود آورنده میدان می باشند)، نتیجۀ بدست آمده از این روش یک پاسخ بهینه برای مسألۀ خوشه سازی خواهد بود. لیکن با توجه به وجود چند پارامتر تنظیم در الگوریتم، دستیابی به پاسخ بهینۀ کلی مستلزم حجم بالایی از محاسبات بوده و لذا غیر عملی می باشد. بنابراین با اعمال برخی ملاحظات و تقریبها نتیجۀ حاصل یک پاسخ زیر-بهینه (sub-optimal) خواهد بود که با تنظیم مناسب پارامترها نتیجۀ حاصل به پاسخ بهینۀ کلی نزدیکتر خواهد شد. نتایج شبیه سازی برای چند دسته داده معیار، مؤید عملکرد بسیار مناسب این روش به خصوص در مورد دسته بندی داده هایی با پراکندگی غیرمحدب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم