• برنامه ریزی و ساماندهی توسعه گردشگری داخلی شهرستان قزوین بر اساس تحلیل swot

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 757
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شهرستان قزوین از مناطق زیبا، با فرهنگ و متمدن ایران است که در کنار طبیعت زیبا، از غنای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی قابل توجهی نیز برخوردار است که می تواند نقش مؤثری در برنامه ریزی گردشگری این شهرستان داشته باشد. شهرستان قزوین به دلیل موقعیت مکانی مناسب و استقرار در حوزه مرکزی ایران، نزدیکی به پایتخت و همجواری با مراکز تجاری و خدماتی و اداری، دارا بودن سرمایه ها و ارزش های گرانقدر تاریخی، فرهنگی، طبیعی می تواند یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی در کشور ایران باشد. لیکن تاکنون این شهرستان نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگران دست یابد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان قزوین و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و الگوی تحلیلی سوات به تحلیل این شهرستان پرداخته است و در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، هر یک از عوامل درونی و بیرونی، قوتها و ضعفها، فرصتها و تهدیدهای شهرستان راهبردهایی در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان ارائه شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که امروزه شهرستان قزوین نه تنها از جاذبه های گردشگری خود استفاده ی بهینه به عمل نیاورده بلکه ضعف تبلیغات، ضعف در زمینه زیرساخت های منطقه، فقدان برنامه ریزی صحیح و منسجم، ناشناخته ماندن جاذبه های شهرستان و عوامل دیگری از این قبیل باعث شده است که گردشگری در شهرستان علی رغم وجود پتانسیل های بالا آن گونه که درخور این منطقه است توسعه پیدا نکند و از موقعیت استراتژیک خود بهره ی مناسب نگیرد. چیزی که در این رابطه ضروری به نظر می رسد، راهکارهای این پژوهش است که می تواند در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی گردشگردی در این منطقه مؤثر باشد. برای نیل به تحقق اهداف و توسعه گردشگری با بهره گیری از این راهبردها، تقویت و افزایش میزان ارائه امکانات و خدمات در کنار جاذبه ها و منابع گردشگری دارای اهمیت، به منظور معرفی جایگاه واقعی جاذبه های شهرستان با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگران و ایجاد برنامه ریزی و آماده سازی فضاهای گردشگری و ارائه خدمات سفر و اقامت در شهرستان پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم