• بررسی نقش معماری منظر در عرصه های عمومی شهری بارویکرد روابط اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   معماری منظر قدمت دیرینه ای در کشور ما دارد که در باغسازی ایرانی به اوج خودش رسیده است. به خدمت گرفتن این نوع نگرش معماری در احیاسازی فضاهای شهری به ویژه در اماکن عمومی و عرصه های گردهمایی نقش ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد، همچنین کمک شایان توجه ای به زیباسازی شهر کند، که ما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهد و ناظر آن هستیم. چناچه در کشور ما با پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی و کم رنگ شد روابط اجتماعی فقدان چنین فضاهایی بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله تلاش شده تا نقش معماری منظر در بهبود و ارتقای مکان های عمومی و عرصه های تعیین شده شهر پررنگ تر جلوه داد شود و با توجه به این مسئله که آیا روابط اجتماعی در بهبود کیفیت فضاهای عمومی و عرصه های باز شهری تاثیرگذار است؟ به نقش و اهمیت معماری منظر در این تحقیق تاکید شود. سازماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصه های خصوصی و عمومی و ایجاد سلسله مراتب فضایی میسر می شود و عرصه های تعریف شده ی زندگی نیر، احساس تعلق به محیط را افزایش می دهد و به محیط های شهری هویت می بخشد. ارائه یک الگوی کار آمد و مناسب در بخش فضاهای شهری و پاسخ گویی به حداکثر نیازهای مورد انتظار افراد در منظر و عرصه های عمومی از اهداف این مقاله می باشد. به عبارتی دیگر با آگاهی و شناخت از این عرصه ها می توان فضاهایی متناسب در جهت روابط اجتماعی افراد در فضاهای شهری از لحاظ کالبدی شناسایی و در معماری لحاظ کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها