• تاثیر اثر مقیاس بر ظرفیت باربری و ضریب عکس العمل خاک بستر بهسازی شده با روش ستون سنگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1095
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ستون های سنگی یکی از روش های بهسازی خاک می باشد که در سالهای اخیر در نهشته های سست و خاکهای ریزدانه مورد استفاده قرار گرفته است. این روش مبتنی بر تعویض 15 الی 35 درصد حجم خاک نامرغوب با مصالح مرغوب می باشد. در این مقاله ابتدا با بکارگیری تئوری آنالیز ابعادی کمیت های تاثیرگذار بر ستون سنگی بی بعد می شود سپس نمودار اثر مقیاس ظرفیت باربری و ضریب عکس العمل بستر خاک مسلح شده با ستون سنگی بدست می آید. نتایج نشان می دهد که در مدل های با مقیاس خیلی کوچک، تشابه لازم بین نمونه های آزمایشگاهی و واقعی وجود نداشته و نمی توان از نتایج مدل های خیلی کوچک استفاده کرد. همچنین به ما این اجازه را می دهد که با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی متوسط، رفتار نمونه های واقعی را پیش بینی نمائیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها