• امکان سنجی آموزش وی یادگیری شیمی در سه سطح تفکر ماکروسکوپی، نمادی و مولکولی از نظر دبیران شیمی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 497
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف تحقیق حاضر یافتن پاسخ این سوال است که آیا امکان استفاده از روش سطوح مختلف تفکر ماکروسکوپی، مولکولی و نمادی در تدرس شیمی 3 و آزمایشگاه دوره متوسط در شهر تهران، وجود دارد؟ این تحقیق توصیفی است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر، مبادرت به طرح چهار سوال کلی در چهار موضوع:"امکانات موجود در آزمایشگاه"، "امکانات مورد نیاز برای استفاده از روش سطوح تفکر در تدریس"، "عوامل تسهیل کننده" و "موانع احتمالی موجود در آموزشگاه و یا محیط" کرده و پرسشهایی محقق ساخته، در مقیاس پنج گزینه ای لیکرات طراحی شده که ضریب پایایی پرسشها 0.919 محاسبه گردیده است. نمونه ی مورد پژوهش 113 نفر از دبیران شیمی شهر تهران است که به صورت تصادفی، انتخاب شده اند. موضوع از دید دبیران شیمی در 2 منطقه شهر تهران، بررسی و برای آزمون فرض صفر میانگین ها از آزمون t-test و آزمون سطح معنی داری و دیگر آماره های آزمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دبیران شیمی در مورد استفاده از روش سطوح تفکر، نظر مثبت دارند. اما از دیدگاه آنها امکانات موجود در مدارس، کافی نیست. ساختار فیزیکی کلاسها نامناسب و تعداد دانش آموزان در یک کلاس زیاد، بودجه ی مدارس برای تامین امکانات ناکافی و کتب درسی برای این منظور نامناسب می باشند. علاوه بر این، توجه زیاد مسولان و مدیران به درصد قبولی و نمرات بالا و عدم ارزش گذاری به روشهای فعال یاددهی- یادگیری، نبود متخصص آزمایشگاهی تکنسین ماهر در سخت افزار و نرم افزارهای آموزشی و کمبود ساعات درس شیمی برای پرداختن به آزمایشگاه، کارهای عملی و برنامه های رایانه ای، از دیگر موانعی است که برای تدریس به روش سطوح تفکر، باید مرتفع گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها