• بررسی و واکاوی مباحث سخت شیمی؛ با تأکید بر کتاب سال سوم دبیرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1068
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شیوه ای که درآن دانش آموز می آموزد، در شناسایی وجود مشکلات شیمی با موضوعات معین، مهم است. در نتیجه با توجه به ماهیت پیچیده شیمی و این واقعیت که شیمی یکی از موضوعات مفهومی سخت در برنامه درسی مدرسه است، هر معلمی شیمی باید از قسمت های سخت موضوعات آگاه باشد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بر آن است که ابتدا دلایل سختی موضوعات شیمی را بیان کرده و در ادامه، مباحث سخت کتاب شیمی سال سوم دبیرستان را که توسط اجرای پرسش نامه ایی بین دانش آموزان و معلمان اجرا شد بیان کند. در این کار پژوهشی که در دو مرحله اجرا شد، در ابتدا تمام موضوعات مربوط به کتاب شیمی سوم دبیرستان تحت عنوان جدولی و براساس مقیاس لیکرت به دانش آموزان و معلمان شهرستان دلفان داده شد و بعد از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss درصد موضوعات سخت مشخص شد که سخت ترین موضوعات شامل استوکیومتری محلول ها و غلظت مولار و مولال است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها