• بررسی رفتار دینامیکی سدهای خاکی کوتاه و بلند تحت اثر زلزله های حوزه دور و حوزه نزدیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2691
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بسیاری از نقاط مناسب برای احداث سدها در مجاورت گسل ها (حوزه نزدیک گسل) قرار گرفته اند بنابراین در معرض آسیب ناشی از وقوع زلزله های بزرگ می باشند. لذا ارزیابی اثر حرکات سطح زمین در حوزه نزدیک منبع زلزله و تاثیر آن بر روی عملکرد سازه ها  و سدهای بتنی و خاکی از موضوعات مهم مطرح در مهندسی عمران می باشد. علاوه بر این به دلیل تفاوت های ذاتی زلزله های حوزه دور و هم چنین تنوع گسترده خصوصیات دینامیکی سدهای خاکی با پرویدهای مختلف تضمینی مبنی بر رفتار بهتر سدهای خاکی مختلف در زلزله های حوزه دور از گسل وجود نخواهد داشت. خصوصیات و ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک عموماً دارای تفاوت ساختاری با خصوصیات و ویژگی های زلزله های حوزه دور می باشند. در سال های اخیر با بهبود وضعیت کمی و کیفی ایستگاه های ثبت زلزله و رخداد زلزله های جدید ثبت شده در حوزه های دور و نزدیک نتایج روشنگر و گرانبهایی در حوزه شناخت خصوصیات و آثار زلزله های حوزه نزدیک بر روی سازه ها بدست آمده اما تاکنون مطالعات کامل و جامعی در مورد اثرات زلزله های حوزه نزدیک مخصوصاً بر روی سدهای خاکی انجام نگرفته است در نتیجه نمی تواند در مورد توان تخریبی زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور قضاوت دقیقی صورت پذیرد در این تحقیق سعی شده است تفاوت رفتار سدهای خاکی با پریودهای مختلف در زلزله های حوزه نزدیک نسبت به رفتار آن ها در زلزله های حوزه دور مورد بررسی قرار گیرد. در بین اثرات و تفاوت های موجود در خصوصیات ذاتی زلزله های حوزه دور با خصوصیات ذاتی زلزله های حوزه نزدیک با توجه به نقش برجسته ی دو ویژگی جهت پذیری پیش رونده و تغییر شکل ماندگار، اثرات این دو ویژگی به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، رفتار دینامیکی سدهای خاکی با پریودهای مختلف همانند بزرگنمایی شتاب در ارتفاع، تغییر مکان ماندگار افقی در ارتفاع سد در اثر تعداد 4 شتابنگاشت مختلف حوزه نزدیک و حوزه دور با روش هم پایه سازی به طیف طرح مورد ارزیابی واقع شده است که در مجموع تعداد 16 تحلیل غیرخطی تاریخچه ی زمانی با روش هم پایه سازی به طیف انجام پذیرفت. عموماً نتایج اکتسابی بیانگر آن است که، سدهای بلند در برابر نگاشت های حوزه نزدیک و سدهای کوتاه در برابر نگاشت های حوزه دور دارای پاسخ های بحرانی تری می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها