• بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در وقوع فروچاله در حوضه شهرستان ابرکوه با رویکرد پویایی سیستم ها و بررسی گزینه های مدیریتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 888
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با افزایش جمعیت و توسعه ی فعالیت های کشاورزی، تقاضای آب نیز افزایش یافته است، بطوریکه در مناطق فاقد منابع آب سطحی، برداشت از آبهای زیرزمینی و تخلیه آبخوان ها روندی صعودی داشته که در بسیاری از دشت ها آبخوان دچار بیلان منفی شده است. بطوریکه در دهه های اخیر پدیده مخاطره انگیزی موسوم به فروچاله یا دولین در اثر برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی به وجود آمده که وضعیت نگران کننده ای را پدید آورده است. در مطالعات انجام شده در این زمینه بیشتر به فروچاله به عنوان یک پدیده زمین شناسی یا هیدروژئولوژیکی پرداخته شده است اما عوامل موثر در وقوع این پدیده به صورت جامع و پویا بررسی نشده است. در این تحقیق سعی شده است با رویکرد پویایی سیستم ها و با بررسی مکانیسم های دخیل در برداشت و افت سطح آب زیرزمینی و در نظر گرفتن جمعیت و سطح زیر کشت در میزان تقاضا و برداشت از آبخوان حوضه شهرستان ابرکوه و با شبیه سازی مسئله در نرم افزار vensim، سناریو و راهکارهای مناسب ارائه گردد. مدل موردنظر، ادامه افت شدید آب در پی برداشت های بی رویه و اسراف قابل توجه آب در بخش کشاورزی (برداشت آب بیش از مقدار تقاضا و الگوی نامناسب کشت) را به عنوان عاملی که بیشترین تاثیر در وقوع فروچاله را داشته است، تایید می کند. همچنین صحت سنجی مدل، حاکی از اعتبار و دقت نسبتا خوب مدل در زمینه شبیه سازی مسئله موردنظر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها